ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
на замовлення, купівлю-продаж і доставку товарів
Умови надання послуг
  1. Основні визначення Покупець - фізична або юридична особа, яка має намір придбати товар або товари на сайті;
  2. Продавець - організація, що здійснює продаж товарів за допомогою сайту або Інтернет-магазину;
  3. Зареєстрований покупець - Покупець, що надав про себе Продавцеві індівідуальyую інформацію (прізвище, ім'я, адреса електронної пошти, номер телефону), яка може бути використана для оформлення Замовлення. Дана інформація надається при оформленні Замовлення або реєстрації;
  4. Iнтернет-магазин - інтернет-сайт, на якому будь-який Покупець може ознайомитися з представленими Товарами, їх описом і цінами на Товари, вибрати певний Товар, спосіб оплати та доставки Товарів, оформити Замовлення;
  5. Товар - об'єкт купівлі-продажу, представлений до продажу в Інтернет-магазині за допомогою розміщення у відповідному розділі Інтернет-магазину;
  6. Замовлення - оформлений запит Покупця на купівлю та доставку за вказаною адресою Товарів, обраних в Інтернет-магазині;
Загальні положення
Ці умови продажу товарів у Інтернет-магазині (далі «Умови») визначають порядок покупки Товарів через сайт фізичними або юридичними особами, далі іменуються «Покупцем»; при спільному згадуванні Продавець та Покупець також іменуються «Сторонами», а кожен окремо - «Сторона». Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною право- і дієздатністю, а рівно всіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання та виконання договору купівлі-продажу. Замовляючи Товари сайт, Покупець погоджується з цими Умовами шляхом проставляння відповідної відмітки при оформленні Замовлення або реєстрації. Продавець залишає за собою право вносити зміни до цих Умов, у зв'язку з чим Покупець зобов'язується регулярно відслідковувати зміни в Умовах, розміщених на сторінці сайту.
Оформлення та виконання замовлення
При оформленні Замовлення Покупець підтверджує, що ознайомлений з правилами продажу Товарів через Інтернет-магазин та надає Продавцю інформацію, необхідну для оформлення Замовлення. Продавець виконує підготовку та відвантаження замовлених Товарів після отримання оплати. У разі виникнення у Покупця питань, що стосуються властивостей та характеристик Товару, перед оформленням Замовлення, Покупець повинен звернутися до Продавця по контактними даними Продавця, опублікованими на сайті
Оплата та доставка товару / послуги

Ціни у Інтернет-магазині вказані за одну одиницю товару / послуги. Оплата Товару Покупцем проводиться у тій валюті, в якій ціна Товару була вказана на момент оформлення замовлення або її еквівалент. Оплата допускається тільки одним із способів, запропонованих на сайті Інтернет-магазину при оформленні замовлення. Інші способи оплати недоступні. Договір купівлі-продажу вважається укладеним з моменту оплати Покупцем замовлених Товарів.

Продавець докладе всіх зусиль для дотримання дати та часу доставки, зазначених у відповідному Замовленні, однак допускаються затримки у доставці зважаючи на непередбачені обставини, що сталися не з вини Продавця. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження Товару переходить до Покупця у момент передачі йому Товару та проставляння Покупцем підпису у документах, що підтверджують поставку Замовлення.

Повернення товару

Обмін та повернення Товару здійснюється згідно з чинним законодавством.

Можливість обміну або повернення товару узгоджується за номером телефону, опублікованому на сайті.

Гарантії та відповідальність

Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, придбаних на сайті. Продавець не відповідає за збитки Покупця виникли у результаті: неправильного зазначення персональних даних неправомірних дій третіх осіб

Покупець несе всю відповідальність за достовірність відомостей, зазначених ним при реєстрації на сайті.

Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили, що виникли після набрання чинності Умов, у результаті подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли передбачити та запобігти розумними заходами.

В інших випадках, не передбачених п. Умов, невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

Конфіденційність та захист персональної інформації

Надання інформації Покупцем. При реєстрації на сайті Покупець надає про себе наступну інформацію: прізвище, ім'я, адреса електронної пошти, номер телефону. Перелік даних, необхідних для оформлення Замовлення, може бути змінений Продавцем у односторонньому порядку.

Продавець використовує отриману від Покупця інформацію: для реєстрації Покупця на сайті для виконання своїх зобов'язань перед Покупцем для оцінки та аналізу роботи Інтернет-магазину Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації агентам та третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, для виконання зобов'язань перед Покупцем. Не вважається порушенням зобов'язань розголошення інформації відповідно до обґрунтованих вимог закону. Продавець має право використовувати технологію cookies. Cookies - службова інформація, що посилається веб-сервером на комп'ютер користувача для збереження у браузері. Ця інформація застосовується для зберігання даних, специфічних для даного користувача та використовуваних веб-сервером для коректної роботи Інтернет-магазину. Cookies не містять конфіденційну інформацію та не передаються третім особам. Продавець отримує інформацію про IP-адресу відвідувача Інтернет-магазину. Дана інформація не використовується для встановлення особистості відвідувача. Продавець не несе відповідальності за відомості, надані Покупцем на Сайті у загальнодоступній формі, наприклад, у вигляді відгуків до товарів.

Інші умови

До відносин між Покупцем та Продавцем застосовуються положення чинного законодавства. Покупець гарантує, що всі умови цих Умов йому зрозумілі, та він приймає їх у повному обсязі. У разі виникнення позитивних відгуків або претензій з боку Покупця він повинен звернутися до Продавця за електронною адресою, вказаною на сайті. Усі виникаючі суперечки сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів. У разі неможливості недосягнення згоди спір буде переданий на розгляд до суду відповідно до чинного законодавства. Недійсність або недотримання однієї із Сторін будь-якого положення цих Умов не тягне за собою недійсність інших положень Умов. У разі якщо Покупець не згоден, хоча б з одним з положень цих Умов, він не має права користування сайтом